Do pobrania

Gdańsk, 2018-01-23

Zapytanie ofertowe nr ZEST2/PR3/RPO/18
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
w ramach projektu: "Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Treść zapytania: Zapytanie ofertowe ZEST2PR3RPO18_23.01

Załączniki:

Załącznik 1 - POJEMNIK IPAD ZEST2PR3RPO18_23.01

Załącznik 2 - Formularz_ofertowy_ ZEST2PR3RPO18_23.01

Załącznik 3 - Wzór umowy dostawy ZEST2PR3RPO18_23.01