Do pobrania

Gdańsk, dn. 28.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE UZUPEŁNIAJĄCE NR UZU3/PR3/RPO/18
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
w ramach projektów: "Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych.Gdańskie Szkoły Podstawowe (SUPER)" oraz „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość (RKiPP)” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zapytanie_ofertowe_UZU3_28_03.pdf

Zalacznik_nr_1_UZU3_28_03.pdf

Zalacznik_nr_2_UZU3_28_03.pdf

Zalacznik_nr_3_UZU3_28_03.pdf

Zalacznik_nr_4_UZU3_28_03.pdf

Zalacznik_nr_5_UZU3_28_03.pdf