Gdańsk, 14.09.2018 r.


Zapytanie ofertowe nr MOD1/PR3/RPO/18
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

w ramach projektów: "Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych.
Gdańskie Szkoły Podstawowe" oraz „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna,
Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

DC Edukacja sp. z o.o.
ul. Szymanowskiego 2, 80 – 280 Gdańsk
NIP: 585-10-00-020
tel.: 58 5219191 fax: 58 521 91 92
e-mail: gdansk@edukacja.com

Do pobrania:

Zapytanie oferrtowe_aktualizacja 18.09. MOD1PR3RPO19

>>>>>Zapytanie ofertowe_aktualizacja17.09  MOD1PR3RPO18

>>>>>Zapytanie ofertowe MOD1PR3RPO18

Załącznik 1 Formularz ofertowy MOD1PR3RPO18

Załącznik 2 aktualizacja 17.09_ Formularz ofertowy MOD1PR3RPO18

>>>>>Załącznik 2 Formularz ofertowy MOD1PR3RPO18

Załącznik 3 Wzór umowy MOD1PR3RPO18