Gdańsk, dn. 17.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE UZUPEŁNIAJĄCE NR BĄB6/PR3/RPO/18
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

w ramach projektu: "Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły
Podstawowe" [PROJEKT]
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1
Jakość edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Nazwa i adres Zamawiającego:
DC Edukacja Sp. z o.o.
KRS: 0000082940
Adres: ul. Szymanowskiego 2
80-280 Gdańsk
e-mail: gdansk@edukacja.com
 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe BĄB6_17.09

Załącznik nr 1 BĄB6_17.09

Załącznik nr 2 BĄB6_17.09

Załącznik nr 3 BĄB6_17.09

Załącznik nr 4 BĄB6_17.09

Załącznik nr 5 BĄB6_17.09

Załącznik nr 6 BĄB6_17.09