Do pobrania

30.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE UZUPEŁNIAJĄCE NR UZU/PR3/RPO/17 ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI 
 
w ramach projektów: "Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe (SUPER)" oraz  „Rozwijamy kompetencje i programujemy  przyszłość (RKiPP)” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

INFORMACJA o Rozstrzygnięciu postępowania nr UZU/PR3/RPO/17

ZAPYTANIE OFERTOWE UZUPEŁNIAJĄCE NR UZU/PR3/RPO/17

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5