Przewodnik dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach doskonalenia wewnątrzszkolnego moduł: Wykorzystanie tabletów do rozwoju kreatywności uczniów” w wymiarze 4 godzin lekcyjnych na grupę


Celem modułu jest wykonanie pierwszego kroku w przygotowaniu szkoły do wykorzystywania pracowni tabletów rozpoczęcie z zainteresowanymi nauczycielami:
1. Sprawdzamy zainteresowanie w szkole wśród koleżanek i kolegów
wykorzystaniem iPadów w pracy z uczniami
2. Jeżeli uda się zebrać grupę ok. 10 osób to albo kontaktujemy się z biurem DC Edukacja albo ze strony http://rpo.otwartaszkola.edu.pl pobieramy:

 • umowę (załączona poniżej opisu)
 • materiały do szkolenia ułatwiające jego przeprowadzenie (zaąłczone poniżej opisu)

3. Prowadzący szkolenie prowadzi je na zasadach analogicznych jak zajęciapozalekcyjne z uczniami:

 • zawiera umowę
 • ma w systemie HOUSTON przypisaną grupę
 • zbiera dokumentację od uczestników analogicznie korzystając z aktualnych dokumentów dla projektu RKKP (niezależnie od tego w jakim projekcie był nauczycieli i szkoła)
 • mając kompletną grupę realizuje zajęcia i wprowadza dane o zajęciach do systemu Houston
 • dostarcza do biura DC Edukacja dokumentację:
  • listę obecności z podpisami uczestników
  • dokumenty SL uczestników
  • wypełniony rachunek

4. Z uwagi na to, że zostało mało czasu na zrealizowanie szkolenia - umowę na realizację szkolenia możemy zawrzeć „zdalnie”. Wystarczy zadzwonić do biura DC Edukacja pod specjalny numer: 601676565 i zgłosić chęć realizacji szkoleń. W systemie Houston zostanie utworzona grupa, ze strony http://
rpo.otwartaszkola.edu.pl można pobrać wzory dokumentów: formularze SL i wzór listy obecności. Pozostałe dokumenty zostaną wypełnione jak zrealizujecie Państwo szkolenia i dostarczycie nam dokumenty.
5 W szkołach w których zostaną zrealizowane te zajęcia przeprowadzimy ich kontynuację po zakończeniu projektu wraz z zapewnieniem dodatkowej pomocy przy pełnym wdrożeniu pracowni iPadów.

Pliki do pobrania: