Instrukcja dla trenera do Systemu Obsługi Szkoleń - przygotowanie dokumentacji do szkolenia (wersja 2.0 wersja skrócona - nowy interfejs) (Konta i hasla do systemu dostarczane są wraz dostawą sprzętu). W razie konieczności system zostanie omówiony na najbliższym szkoleniu.

 

Film "reklamowy" dla grupy Modele ECO

Dokumenty Rekrutacyjne Uczniów/Uczennic

Projekt: „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe”.

Do wypełnienia przez Rodziców/Opiekunów Prawnych Dziecka

Wersje nieaktualne:

Do wglądu:

Regulamin SUPER

Dokumenty do pobrania