Kontakt w sprawie projektów uczniowskich

Zgodnie z obietnicą złożoną w trakcie zajęć przygotowany został adres email: projekty.ok@icloud.com, na który przesyłać można propozycje związane z projektem.

Prosimy, aby w wiadomości e-mail znajdowały się następujące informacje:

  1. Nazwisko i imię
  2. Szkoła
  3. Propozycja tematu projektu
  4. ew. wszelkie inne informacje i propozycje
     

Czekamy na Państwa propozycje.

Materiały do szkolenia

Materiały dostępne są tutaj (po zalogowaniu)